create counter
Vitamin D and MS: Vragen
VRAGEN OVER VITAMINE D3
Stel ze aan uw huisarts of neuroloog

Vraag 1
Zoudt u bij mij het vitamine D gehalte (vitamine D spiegel, calcidiol spiegel of 25(OH)D concentratie in het bloed) willen laten bepalen?
Alsmede Ca, PTH, creatinine en e GFR (MDRD formule).

Toelichting:
Het vitamine D gehalte gaat seizoensgebonden op en neer. In Nederland is het vitamine D gehalte in augustus van nature het hoogst en in februari het laagst. In februari is het vitamine D gehalte wel 50% lager dan in augustus. Dit jaarlijkse concentratie verschil is niet gezond.
Als je
geen vitamine D3 supplementen gebruikt laat dan uit preventieve overwegingen je bloed al in augustus prikken. Met het vitamine D gehalte van augustus kun je 1 - het vitamine D gehalte in februari schatten en 2 - berekenen hoeveel D3 je dagelijks moet gaan slikken om ervoor te zorgen dat je vitamine D gehalte in februari boven de gekozen streefwaarde uitkomt, bijvoorbeeld 100 nmol/L.
Als je
wel vitamine D3 supplementen gebruikt laat dan je vitamine D gehalte ter controle in februari prikken.

Het streven is naar een stabiel vitamine D gehalte van tenminste 100 nmol/L, heel het jaar, in afwachting van klinische studies (RCT).

Vraag 2
Ik zou willen streven naar een vitamine D gehalte van tenminste 100 nmol/L, heel het jaar, in afwachting van klinische studies (RCT). Zoudt u mij de hiervoor benodigde onderhoudsdosis vitamine D3 willen voorschrijven?

Toelichting:
De uitslag van het vitamine D gehalte wordt gegeven in nmol/L. Op de website
Vitamin D and Multiple Sclerosis, dosis-respons relatie, kunt u zelf opzoeken hoeveel IE Vitamine D3 (Colecalciferol) u dagelijks zou moeten innemen voor de door u gewenste streefwaarde van het vitamine D gehalte. Een dagelijkse onderhoudsdosis heeft de voorkeur boven een wekelijkse of maandelijkse onderhoudsdosis.

Vraag 3
Mijn vitamine D gehalte is lager dan 50 nmol/L. Ik heb dus een vitamine D tekort. Zoudt u mij een oplaaddosis vitamine D3 (colecalciferol) willen voorschrijven ?

Toelichting:
Indien uw vitamine D gehalte lager is dan 50 nmol/L dan heeft u een vitamine D tekort. In dat geval kunt u uw arts vragen om u een oplaaddosis vitamine D3 voor te schrijven. Deze procedure staat goed beschreven in het Advies Vitamine D suppletie bij ouderen.

Werkgroep Klinische Geronto-Farmacologie (WKGF). Advies Vitamine D suppletie bij ouderen. Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie (NVKG) 2012.
>> PDF (189 KB)

Print deze vragen, neem ze mee en geef of stel ze aan uw arts.

apple-touch-icon VitaminDandMS


Op het forum van MSweb kun je vragen over Vitamine D stellen of reageren op de vragen en ideeën van anderen.
MSweb forum > Lijf & Leden > MS regulier > Vitamine D


msweblogos_links


FaceBook Vitamin D and MS

Page last edited: June 12, 2016
Terms of Use